InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1634

Utworzono dnia: 27.06.2013

Dokument wprowadził:
Anna Wrzosek

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

06.05.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wnioski końcowe do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014

06.05.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ocena zasobów pomocy społecznej

14.04.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie z 24.06.2014 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

14.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne i inne dokumenty

25.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

25.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności w 2014 r.

25.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

25.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

11.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

11.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

11.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

11.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

11.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2014

11.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

01.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

01.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

01.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

01.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Program Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika zmiana warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zespół Interdyscyplinarny w Podkowie Leśnej

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Strategia rozwiązywania problemów społecznych

01.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uchwała nr 54/XII/2007 Rady Mias

01.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Akty prawne

27.06.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

27.06.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Akty prawne