Świadczenie wychowawcze 500+

05.04.2017

Świadczenie wychowawcze przyznawane są na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w ośrodku. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują : - ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - kodeks...
czytaj dalej...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

05.04.2017

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w ośrodku. Zagadnienia związane z załatwianiem spraw regulują: - ustawa o pomocy osobom uprawnionym do...
czytaj dalej...

Dłużnicy alimentacyjni

05.04.2017

Dłużnicy alimentacyjni - wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku: otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji, przyznania osobie uprawnionej...
czytaj dalej...

Dodatek energetyczny

05.04.2017

Dodatek energetyczny - zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy...
czytaj dalej...

Stypendia szkolne

05.04.2017

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność,...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 37787

Utworzono dnia: 20.05.2013

Dokument wprowadził:
Bartosz Cegłowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

25.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

25.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

12.02.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Świadczenia rodzinne

27.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

27.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Poradnik interesanta

20.05.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Poradnik interesanta