Marcjanna Tober - Główny księgowy

 

Joanna Ratyńska – specjalista pracy socjalnej, tel. (22) 729 10 82

email: jratynska@ops.podkowalesna.pl

organizacja prac społecznie użytecznych

koordynacji akcji „Podziel się z sąsiadem”

koordynacja środowiskowej pracy socjalnej na terenie całego miasta

sprawy związane z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych na terenie całego miasta

zespół interdyscyplinarny

koordynacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych)

Obszar Podkowy Leśnej, po której mieści się Urząd Miasta Podkowa Leśna. Godziny pracy w terenie:

poniedziałek 8.00-13.00

wtorek 12.00-15.30

środa 8.00-12.00

czwartek 12.00-15.30

 

Pani Karolina Błeszyńska – specjalista pracy socjalnej, tel. (22) 729 10 82

email: kbleszynska@ops.podkowalesna.pl

Klub Seniora

koordynacja pomocy rzeczowej

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

umieszczanie w domach pomocy społecznej i schronienie

koordynacja usług opiekuńczych

zasiłki stałe

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych)

Obszar całego miasta Podkowa Leśna. Godziny pracy w terenie:

poniedziałek 13.00-18.00

wtorek 8.00-12.00

środa 12.00-15.30

czwartek 8.00-12.00

 

Adrianna Rozpończyk – pracownik socjalny, tel. (22) 729 10 82

email: arozponczyk@ops.podkowalesna.pl

Klub Wolontariusza

Koordynator Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

koordynacja środowiskowej pracy socjalnej na terenie całego miasta

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych)

 

Obszar Podkowy Leśnej, po której mieści się Posterunek Policji w Podkowie Leśnej. Godziny pracy w terenie:

poniedziałek 13.00-18.00

wtorek 8.00-12.00

środa 12.00-15.30

czwartek 8.00-12.00

 

Pani Magdalena Mosiejczyk-Gołos - inspektor ds. świadczeń tel. (22) 729 10 82,

kom. 571 271 775

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni, świadczenie wychowawcze 500+, Karta Dużej Rodziny

Godziny pracy:

poniedziałki: 18.00 – 22.00 (przyjmowanie interesantów w godz. 18.00-20.00)

wtorki 17.00 – 22.00 (przyjmowanie interesantów w godz. 17.00-20.00)

piątek 17.00-18.00 (dzień pracy wewnętrznej, bez przyjmowania interesantów)

email: swiadczenia@ops.podkowalesna.pl

 

Ewa Zalewska - (22) 729 10 82,

Gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

poniedziałek 8.00-18.00

wtorek 8.00-16.00

środa 8.00-16.00

czwartek 8.00-16.00

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1940

Utworzono dnia: 18.02.2013

Dokument wprowadził:
Bartosz Cegłowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

05.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

21.06.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

19.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

17.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

17.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

18.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

18.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

18.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Pracownicy